Ký quỹ là gì ? Mối liên hệ giữa tỉ lệ đòn bẩy và Ký quỹ Margin trong giao dịch Forex

Về định nghĩa, ký quỹ (Margin) là số tiền tối thiểu cần thiết để thực hiện giao dịch có đòn bẩy. Khái niệm ký quỹ có liên hệ mật thiết với lệnh gọi ký quỹ (Margin call) – khi tiền ký quỹ xuống 1 mức nhất định thì lệnh gọi ký quỹ sẽ kích hoạt và 1 vài giao dịch của bạn sẽ bị đóng (Chạm Margin call).

Không hiểu được định nghĩa ký quỹ là gì hay các vấn đề liên quan như việc chạm margin call có thể khiến bạn mất một vài chi phí không đáng có. Trong giao dịch ngoại hối bạn cần nắm vững khái niệm về các yêu cầu ký quỹ trước khi đặt lệnh giao dịch để tránh việc mất tiền oan.

Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là một khoản tiền gửi mà một nhà giao dịch đặt làm thế chấp để bắt đầu giao dịch. Về cơ bản, đó là số tiền tối thiểu trong tài khoản để nhà giao dịch mở 1 vị thế giao dịch mới. Yêu cầu ký quỹ thường được biểu hiện dưới dạng phần trăm, khi yêu cầu ký quỹ xuống dưới mức phần trăm quy định thì lệnh giao dịch sẽ chạm lệnh gọi ký quỹ (Margin call) và lệnh giao dịch đó sẽ tự động đóng.

Ví dụ về ký quỹ trong forex

Dưới đây là một hình đại diện trực quan giữa yêu cầu ký quỹ và quy mô giao dịch

Khối lượng giao dịch: 10.000$

Yêu cầu ký quỹ:3,33%

ky-quy-la-gi. ​

Các bạn có thể thấy yêu cầu ký quỹ 3,33% và 333$ đã có thể thực hiện quy mô giao dịch tới 10.000$

Mối liên hệ giữa ký quỹ và đòn bẩy

Đòn bẩy và ký quỹ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau vì khi mức ký quỹ càng cao thì mức đòn bẩy được sử dụng càng thấp. Điều này được lý giải bởi vì nhà giao dịch ký quỹ nhiều tiền hơn thì càng ít tiền họ cần phải mượn từ nhà môi giới.

Đòn bẩy có khả năng tạo ra lợi nhuận và tổn thất lớn, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch cần sử dụng đòn bẩy có trách nhiệm. Hãy lưu ý rằng đòn bẩy có thể khác nhau ở các nhà môi giới và sẽ khác nhau ở những khu vực pháp lý khác nhau. Bạn có thể xem yêu cầu ký quỹ tương xứng và mức đòn bẩy được nêu rõ ở bảng dưới đây:

moi-quan-he-giua-ky-quy-va-don-bay. ​

 

Yêu cầu ký quỹ trong thị trường forex

Yêu cầu ký quỹ được đặt ra bởi các nhà môi giới và dựa trên mức độ rủi ro mà các nhà môi giới này chấp nhận. Ngoài ra mức yêu cầu ký quỹ cũng có thể bị hạn chế bởi các tổ chức quản lý tài chính.

Dưới đây là một ví dụ với yêu cầu ký quỹ cặp GBP/USD:

yeu-cau-ky-quy-trong-thi-truong-forex. ​

Ký quỹ được coi là một khoản phí mà nhà giao dịch phải trả. Tuy nhiên, nó không phải là chi phí giao dịch nhưng đó là một phần tài khoản của bạn đã được đặt sang một bên và được phân bố như 1 tài sản ký quỹ.

Khi giao dịch ký quỹ, điều quan trọng là bạn cần nhớ mức ký quỹ cần thiết để giữ vị thế giao dịch. Yêu cầu ký quỹ có thể tăng tạm thời trong thời gian biến động cao khi các thông tin kinh tế được phát hành. Bạn cần chú ý đến thời điểm này để tránh việc chạm lệnh gọi ký quỹ(Margin Call) một cách đáng tiếc.

Sau khi hiểu được về khái niệm ký quỹ là gì? Các nhà giao dịch cần đảm bảo rằng tài khoản của họ còn đủ tiền để tránh lệnh gọi ký quỹ (Margin Call). Một cách để dàng để các nhà giao dịch trạng thái tài khoản giao dịch của họ là thông qua mức ký quỹ ngoại hối:
Mức ký quỹ ngoại hối = (vốn chủ sở hữu / ký quỹ được sử dụng) x 100

Giả sử một nhà giao dịch gửi 10.000 đô vào tài khoản và đã có 8000 đô la được dùng làm khoản ký quỹ. Mức ký quỹ sẽ bằng 125% và trên mức 100%, tại mức ký quỹ này nhà môi giới thường cấm nhà giao dịch mở lệnh mới và có thể đóng lệnh giao dịch của bạn vì chạm lệnh gọi ký quỹ(Margin Call)

Điều quan trọng là nhà giao dịch cần hiểu được quy tắc tắc lệnh của nhà môi giới khi mức ký quỹ xuống đến một mức nào đó. Khi 1 tài khoản chạm margin call, bạn cần phải nạp tiền ngay lập tức nếu không muốn các lệnh giao dịch bị thanh lý. Các nhà môi giới làm việc này để đưa mức ký quỹ về ngưỡng có thể chấp nhận được.

Thuật ngữ ký quỹ trong giao dịch Forex

Vốn chủ sở hữu (Equity): Số dư tài khoản giao dịch sau khi cộng lợi nhuận hiện tại và trừ đi các khoản lỗ hiện tại khỏi số dư tiền mặt

Yêu cầu ký quỹ (Margin Requirement): Số tiền cần thiết để thực hiện giao dịch có đòn bẩy

Ký quỹ đã được dùng( Used Margin): Đây là một phần vốn chủ sở hữu tài khoản được dùng làm khoản ký quỹ và được đặt sang một bên để giữ cho các lệnh giao dịch ký quỹ trong tài khoản hoạt động.

Ký quỹ còn lại (Free Margin): Phần tiền còn lại từ vốn chủ sở hữu trong tài khoản sau khi trừ tiền ký quỹ được sử dụng

Lệnh gọi ký quỹ( Margin Call): Khi vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn giảm xuống 1 mức quy định của nhà môi giới, khi chạm tới ngưỡng Margin Call. Lệnh giao dịch của bạn sẽ bị thanh lý ngay lập tức để đưa tỷ lệ vốn chủ sở hữu và yêu cầu ký quỹ trở lại mức nhà môi giới có thể chấp nhận được.

Mức ký quỹ ngoại hối ( Margin Level): Con số này đo lường mức độ rủi ro của tài khoản giao dịch, nó được tính bằng cách lấy vốn chủ sở hữu chia cho số tiền ký quỹ được sử dụng và nhân với 100 ( Mức ký quỹ ngoại hối tính bằng tỷ lệ phần trăm)

Đòn bẩy (Leverage): Đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối là một công cụ tài chính hữu ích giúp các nhà giao dịch tăng số tiền đầu tư trong thị trường bằng cách mượn 1 khoản tiền từ nhà môi giới bù lại sẽ phải ký quỹ 1 phần tiền trong tài khoản. Đòn bẩy giúp nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận đồng thời rủi ro cũng tăng theo.

Tiền ký quỹ nhàn rỗi là gì?

Tiền ký quỹ nhàn rỗi hay số tiền ký quỹ chưa sử dụng đến đề cập đến số tiền trong tài khoản của nhà giao dịch không bị ràng buộc ký quỹ cho các vị thế giao dịch hiện tại. Một cách nói khác thì đây là số tiền mà nhà giao dịch có thể dùng làm ký quỹ để mở các vị thế giao dịch mới.

Bạn có thể hiểu rõ hơn qua ví dụ dưới đây:

Vốn chủ sở hữu: 10000$

Số tiền đã được dùng cho ký quỹ: 8000$

Tiền ký quỹ nhàn rỗi =Vốn chủ sở hữu – số tiền đã ký quỹ
Tiền ký quỹ nhàn rỗi = 1000$-8000$
=2000$

 

Quản trị rủi ro khi giao dịch ký quỹ

Điều quan trọng khi giao dịch ký quỹ là bạn cần hiểu cách tính số tiền ký quỹ cần thiết cho mỗi vị trí giao dịch nếu con số này không được cung cấp một cách tự động trên nền tảng giao dịch của bạn. Hãy đánh giá rủi ro giữa số tiền ký quỹ và đòn bẩy để giảm tăng mức ký quỹ và giảm mức đòn bẩy sử dụng xuống, điều này giúp tài khoản giao dịch của bạn an toàn hơn trước những phút bốc đồng khiến bạn tăng khối lượng giao dịch.

Theo dõi các bản tin quan trọng từ mục thông tin kinh tế nếu bạn muốn tranh giao dịch trong những giai đoạn thị trường biến động. Điều này giúp các nhà giao dịch tránh các tin tức bất ngờ gây đến việc chạm lệnh gọi ký quỹ (Margin Call). Hãy bảo vệ tài khoản giao dịch của bạn cho dù xác suất mất hết tiền trong tài khoản của chỉ là một phần ngàn, bạn chỉ có thể nắm bắt các cơ hội giao dịch trên thị trường chỉ khi trong tài khoản của bạn còn tiền.

 

Nguồn tổng hợp & traderviet.com

, ,

1 bình luận trong “Ký quỹ là gì ? Mối liên hệ giữa tỉ lệ đòn bẩy và Ký quỹ Margin trong giao dịch Forex

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *