XBT BITMEX MARGIN NGÀY 06-07-2018 by Kenvin Hoang – FBS TRADING MARGIN VIETNAMXBT 06-07-18 Break out this Channel by youngphong on TradingView.com

XBT phá vỡ kênh xu hướng giảm ngắn hạn

Long 1: 643x
Long 2: 645x
SHORT 657x
SHORT 661x-663x

Kết quả:

, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *