Chiến lược giao dịch Dầu USOIL (WTI) trung hạn từ tháng 6/2019 đến tháng 9/2019

#Chiến lược giao dịch Dầu USOIL trung hạn 2019 – Keoforex.com
 
Xu hướng chủ đạo: Downtrend
Chiến lược giao dịch: Ưu tiên bán xuống.
Dầu đang trong 1 downtrend trung hạn và giao động giảm dần trong vùng tam giác đỏ.


*Các vùng target quan tâm:
1. Mức Target 1: 50.6x -51.6x khả năng sớm đạt được trong thời gian ngắn tới đây. Dầu sẽ test lại vùng đáy cũ gần nhất này và nguy cơ phá thủng luôn vùng đáy tạm thời này rất cao.
 
2. Mức Target 2: 46.00-46.6x Đây là vùng kỳ vọng có thể BUY ăn phục hồi từ vùng cạnh dưới của tam giác đỏ. Nếu triển vọng tạo đáy vùng này và bật trở lại thì càng tốt và sẽ là điều kiện tích cực hơn cho Dầu.
 
3. Mức Target 3: 40.2x – 42 Đây là vùng Đáy trung hạn. Nếu giá dầu về vùng này thì các yếu tố tiêu cực cho dầu sẽ ảnh hưởng ở mức độ tối đa.

Trên đây là một số nhận định trung hạn cho Dầu (WTI Spot) USOIL. ACE tham khảo và chú ý quản lý vốn khi vào lệnh.

Trong ngắn hạn và giao dịch theo Daily ace có thể tham khảo các bài viết hàng ngày của Kenvin trong nhóm VIP hoặc trên website/Fanpgage Keoforex.com

, , ,