Chiến lược giao dịch chỉ số DJI – USA30 hôm nay 09/04/2019

Chiến lược giao dịch ngày hôm nay cho Dow Jones như sau:

#USA30 (DJI) Sell giá hiện tại 2628x-2629x

Stoploss: 26355
TP 1: 26170
TP 2: 26000
TP 3: 25850

Dow Jones là chỉ số giá chung của 65 chứng khoán đại diện, thuộc nhóm hàng đầu (blue-chip) trong các chứng khoán được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán New York. Dow Jones bao hàm 3 chỉ số thuộc 3 nhóm ngành: Công nghiệp DJIA (Dow Jones Industrial Average), vận tải DJTA (Dow Jones Transportation Average) và dịch vụ DJUA (Dow Jones Utilities Average).

Mã giao dịch: USA30, US30, WS30, ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *