(Premium Indicator) 2STOCH KENVIN – Pro Scalping with any timeframe, how to find “the best entry”


Source: Tradingview
Base: Pinscript version 4
Author: Kenvin Hoang (Telegram: @KenvinHoang – Mobile/whatapps: +84937062688)
Name script Indicator: 2STOCH KENVIN
Type: Premium Indicator
Price: 100$/1 month.

This is Stochastic indicator was Optimized by Kenvin Hoang
– More smooth and clear
– More effective with double stoch and special signal
– Give you the chances to catch “the best trade” when the 2 condition matching# Some information need to know

Plot color : RED = SELL SIGNAL when signal line in Red-Range
Plot color : GREEN = BUY SIGNAL when signal line in Green-Range

2STOCH KENVIN by ProForexVungTau on TradingView.com

# How to Entry:

1. Entry Buy condition:

– Entry Buy Market when Both of 2 Stoch Condition matching in GREEN Zone and Green signal

– 2 Stoch Signals Green at the same time

– Signal appear in the Green Zone

2. Entry Sell condition

– Entry Sell Market when Both of 2 Stoch Condition matching in RED Zone and Red signal

– 2 Stoch Signals RED at the same time

– Signals appear in the RED Zone

Example:

Scalping GU M1 this morning

Yellow Zone: BUY ENTRY with +19 pip
Red Zone: SELL ENTRY with +11 pip
————————————————————–
NOTE: The PRICE will quickly run when the BLUE-line escape from the COLOR ZONE. All you need to do is: HOLD HOLD and HOLD for improving profit.

*Mẹo sử dụng công cụ 2STOCH KENVIN để gồng lệnh hay đóng lệnh đang có:
Bằng cách quan sát công cụ 2STOCH KENVIN để đưa ra quyết định có đóng lệnh đang nuôi hay tiếp tục giữ lệnh?
#Đối với lệnh đang BUY: Nhìn đường màu xanh mỏng và đường tín hiệu chính vẫn nằm song song và chưa GIAO CẮT nhau hay chưa có tín hiệu đỏ thì chưa chốt lệnh, vẫn hold đc.

Nếu thấy 2STOCH bắt đầu xuất hiện tín hiệu đỏ (đường xanh mỏng cắt vào đường chính — tín hiệu tròn đỏ) thì chốt lệnh luôn hoặc chốt bớt lệnh.

Như vậy với việc chỉ sử dụng 2STOCH KENVIN cũng đã giúp bạn có được 1 GOOD ENTRY và chỉ báo giúp mình nhận diện được xu hướng tăng giá ngắn hạn như thế nào để phục vụ cho việc GỒNG LỜI tối đa hiệu suất.

#Đối với lệnh đang SELL: Nhìn đường màu xanh mỏng và đường tín hiệu chưa giao cắt nhau thì vẫn hold lệnh đc, đặc biệt đường tín hiệu chính vẫn còn đâm thẳng hướng xuống thì còn hold đc lệnh. Chỉ canh chốt khi và chỉ khi đường xanh mỏng cắt vào đường tín hiệu chính và báo đèn xanh thì ta mới canh chốt lệnh Đang sell.

  • UPDATE: 30/10/2020 cập nhật hiệu chỉnh thông số giúp giảm độ nhiễu và hiệu quả tăng cường cho công cụ 2STOCH KENVIN

This “2Stoch Kenvin” indicator is higher level version and better than “Stoch 1 Kenvin” was public. (This post)

Muốn sử dụng thử công cụ 2STOCH KENVIN vui lòng liên hệ Admin KenvinHoang chi phí cho 1 tháng sử dụng = 100.USDT

This premium indicator “2Stoch Kenvin” costed 100$ per month to use and not in public market.

Link Script:  https://www.tradingview.com/script/Vi336lrV-2STOCH-KENVIN/

P/S: If you wanna try Premium Indicator or Good Strategy feel free to contact Kenvin telegram: @KenvinHoang / Whatsapp/ Zalo: +84937062688

Happy Trading.

, , ,